รีสอร์ทอินไทย
"หาดบ้านกรูด...ประจวบคีรีขันธ์ ธรรมชาติแห่งท้องทะเลอันงดงาม"
ศาลาไทยบีชรีสอร์ท
176/9 ม.2 ต. ธงชัย อ.บางสะพาน บ้านพักจำนวน 30 หลัง 40 ห้องนอน ราคาที่พัก เริ่มที่ 600
บาทถึง 3,000 บาท
โครงการอยู่ริมหาดบ้านกรูด
บ้านพักนานาชาติบ้านกรูด
123 ถ. บ้านกรูด-โคกตาหอม ต. ธงชัย อ. บางสะพาน บ้านพักและโรงแรม รวม 39 ห้อง ค่าที่พัก
เริ่มที่ 250 บาทถึง 1,200 บาท
โครงการอยู่ริมหาดบ้านกรูด (ด้านเหนือ)
เกษมสุขรีสอร์ท
151 ม. 9 ต. แม่รำพึง หาดบ้านกรูด จำนวน 9 หลัง ราคา 500 บาทถึง 1,000 บาท
บานีโต้บีชรีสอร์ท
283 ถนนกลางอ่าว ต. ธงชัย หาดบ้านกรูด บ้านพักขนาดใหญ่ 2 ชั้นจำนวน 20 หลัง ราคาที่พัก
เริ่มที่ 1,500 บาทถึง 6,500 บาท
บ้านกลางอ่าวบีชรีสอร์ท
300 ม. 3 ต. ธงชัย อ. บางสะพาน หาดบ้านกรูด ห้องพักจำนวน 29 ห้อง ราคาที่พักเริ่มที่ 2,200
บาทถึง 4,000 บาท
สวนบ้านกรูดรีสอร์ท
278 ม. 3 ต. ธงชัย อ. บางสะพาน หาดบ้านกรูด บ้านพักจำนวน 28 หลัง ราคาที่พักเริ่มที่ 1,500
บาทถึง 6,800 บาท

ธารวราบีชรีสอร์ท
319 ม. 3 ต. ธงชัย อ. บางสะพาน หาดบ้านกรูด รีสอร์ทสไตล์โรงแรมพร้อมบ้านพักขนาดใหญ่
แบบเหมารวม ห้องพักจำนวน 90 ห้อง ราคาเริ่มที่ 600 บาทถึง 16,800 บาท
บ้านเขียวรีสอร์ท
217 ม. 2 ต. ธงชัย อ. บางสะพาน ร้านอาหารและที่พัก จำนวน 20 หลัง
รีสอร์ทรีวิว!
ข้อมูลนักเที่ยว
เตรียมตัวก่อนเที่ยว
เบอร์โทรในบ้านกรูด
เช็คสภาพอากาศ
แหล่งซื้อของฝาก
ตารางเวลารถทัวร์
ตารางเวลารถไฟ
กิจกรรมดีๆ ที่น่าทำ
เขาธงชัย
เกาะรำร่า
เกาะทะลุ
ถ้ำเขาม้าร้อง
น้ำตกไทรคู่
น้ำตกขาอ่อน
แผนที่การเดินทาง
ข้อมูลจากเว็บ tat.or.th
ร้านอาหารศาลาไทย พร้อมรีสอร์ทและห้องสัมมนา หาดบ้านกรูด
ร้านหนูโภชนา บริการอาหาร อยู่ริมหาดบ้านกรูด
ร้านอาหาร บ้านเขียว พร้อมบริการที่พัก ตั้งอยู่ริมหาดบ้านกรูด
ร้านประมงซีฟู้ด
บริการอาหาร ริมทะลในชุมชนปากคลอง
ร้านชายทะเลซีฟู้ด
บริการอาหาร ริมทะลในชุมชนปากคลอง
ห้องอาหารเรือนจันทร์
บริการอาหาร,ที่พัก ตั้งอยู่ริมหาดบ้านกรูด
ร้านอาหารรุ่งสมุทร
พร้อมบริการที่พัก ตั้งอยู่ริมหาดบ้านกรูด
Resortinthai.com
Copyright (C) 2000-2004 All Rights Reserved
ติดต่อผู้จัดทำเว็บไซต์ : (นายปอ) 07-058-1379
Webmaster@resortinthai.com